Kikkoman Panko Style Coating

Gluten Free, OU year round

Ingredients: Rice Flour, Pea Protein, Dextrose

Is this OK for Pesach?

2 thoughts on “Kikkoman Panko Style Coating – Gluten Free”

Comments are closed.